Innovative Idea
for Combustion of Solid Fuels
via Chemical Looping Technology

Innowacyjna idea
spalania paliw stałych
za pośrednictwem technologii chemicznej pętli